Iryna Ortyńska

Edukacja

  • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, wydział Fizyki
  • Narodowy Uniwersytet „Odessa Law Academy”, specjalność – własność intelektualna

Języki

Ukraiński, rosyjski

Iryna Ortyńska

Partner, Szef wydziału wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych


Zakres kompetencji

Patentowanie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych. Przeprowadzanie badania zdolności patentowej, czystości patentowej.


Występy:

  • VI Międzynarodowa konferencja „Fizyka medyczna – stan obecny, problemy, sposoby rozwoju, najnowsze technologie” (2017)
  • Kurs na temat własności intelektualnej Akademii Doradztwa Biznesowego (2018), temat: „Sposoby patentowania”

Publikacje: