Evgeniya Korolyova

Edukacja

  • Uniwersytet Slawistyczny w Kijowie, Wydział Ekonomiczny

Języki

Ukraiński, angielski, rosyjski.

Evgeniya Korolyova

Ekspert w dziedzinie własności intelektualnej


Zakres kompetencji

Evgeniya specjalizuje się w ochronie praw własności intelektualnej na poziomie międzynarodowym. Zakres kompetencji obejmuje zapewnienie własności intelektualnej, poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie ochrony własności intelektualnej, a także wspieranie patentowania, rejestracji znaków towarowych i praw autorskich w innych krajach.