Opatentowanie wynalazków i wzorów użytkowych

Patent to zabezpieczenie wyłączności rozwiązania technicznego. Na Ukrainie urządzenie, system, metoda i zastosowanie mogą być opatentowane jako wynalazek (model użytkowy).

Ochrona wynalazku (wzoru użytkowego) jest konieczna, aby zachęcić interes strony trzeciej do komercjalizacji, a także bronić się przed oskarżeniem o naruszenie lub zakwestionować ważność patentu strony trzeciej.

Kancelaria prawno-patentowa IPStyle cieszy się doskonałą reputacją w sektorze opatentowania. Pracujemy z przedsiębiorstwami, prawnikami IP w Ukrainie, Rosji, Białorusi, Kazachstanie i przed Euroazjatyckim Urzędzie Patentowym. Nasz zespół składa się z prawników i wysoko wykwalifikowanych ekspertów technicznych, którzy również mają wyższe wykształcenie w tej dziedzinie.

Nasze usługi obejmują:

  • badanie czystości patentowej;
  • złożenie wniosku patentowego (złożenie wniosku w Ukraińskim Urzędzie Patentowym lub wejście w fazę krajową PCT (The Patent Cooperation Treaty));
  • tłumaczenie patentów i tekstów patentowych;
  • sporządzanie umów wspólności praw, cesji praw, licencyjnych w zakresie patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych;
  • terminowe utrzymanie patentu;
  • monitoring procesu publikacji i rejestracji patentu;
  • reprezentowanie interesów klientów w sprawach naruszania oraz wykonywania praw ze znaków towarowych;
  • inne usługi, w zależności od indywidualnej sytuacji i prośby.

Kancelaria prawno-patentowa IPStyle zawsze gotowa pomóc w procesie patentowania i dalszej ochronie twoich praw własności intelektualnej do wynalazku. Napisz do nas, żeby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.