Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy jest jednym z wiodących obszarów działalności komercyjnej na Ukrainie. Około 15% całkowitej rocznej produkcji przemysłowej Ukrainy pochodzi z sektora spożywczego. Produkcja żywności stanowi kluczowy element ukraińskiej polityki eksportowej. Przemysł spożywczy eksportuje do Europy produkty takie jak ser, nabiał, słodycze itp.

Ze względu na to, że Ukraina aktywnie produkuje żywność i znajduje się na liście wiodących krajów eksportujących żywność, kwestie ochrony praw własności intelektualnej w tym sektorze wymagają szczególnej uwagi.

Na ukraiński przmysł spożywczy skałada się bardzo szeroki zakres działalności, począwszy od współpracy z wielonarodowymi korporacjami działającymi na rynku globalnym, po działalność skierowaną na niezależne firmy jednoosobowe.

Specjaliści IPStyle oferują następujące usługi w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w branży spożywczej:

 • wynalazki, opatentowanie modeli użytkowych;
 • wstępne wyszukiwanie, analizę i rejestrację znaku towarowego;
 • analizę materiałów reklamowych pod kątem zgodności z ukraińskim ustawodawstwem;
 • analizę projektu opakowania produktu pod kątem zgodności z wymogami prawnymi (dotyczącymi ochrony praw konsumenta, nieuczciwej konkurencji);
 • wstępną analizę i rejestrację znaków towarowych, wzorów przemysłowych;
 • rejestrację znaku tpwarowego we właściwym rejestrze;
 • rejestrację poufnych informacji;
 • prowadzenie pisemnych konsultacji w zakresie ochrony w przemyśle spożywczym;
 • reprezentowanie interesów w sprawach nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentacja klienta przed organami;
 • reprezentowanie interesów klienta w sądach;
 • inne usługi, w zależności od indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta.