Organizacjom rządowym i non-profit

Ze względu na niekomercyjny charakteru działalności, organizacje rządowe i pozarządowe również potrzebują odpowiedniej ochrony swojej własności intelektualnej i analizy prawnej ich działalności.

Należy zwracać uwagę na próby wykorzystania znaków towarowych znanych pozarządowych organizacji (fundacje charytatywne, inicjatywy antykorupcyjne, organizacje na rzecz rozwoju demokracji, ochrony środowiska, itp.). Nie jest to zaskakujące, ponieważ wiele światowej sławy organizacji pozarządowych ma znaki, które ewoluowały przez dziesięciolecia, a zaufanie do nich jest na najwyższym poziomie.

Jednocześnie pojawienie korporacyjnego logo organizacji pozarządowej na produkcie lub wydarzeniu może zaszkodzić reputacji takiej organizacji.

W tym czasie organizacje pozarządowe też muszą kompetentnie prowadzić działalność i nie naruszać praw autorskich stron trzecich.

IPStyle ma doświadczenie we współpracy z takimi organizacjami i oferuje różne usługi z zakresu własności intelektualnej:

  • ogólne konsultacje w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej;
  • rejestracja znaków towarowych, praw autorskich na Ukrainie i za granicą;
  • odwołanie od decyzji o odmowie rejestracji znaku towarowego;
  • zawiadomienie o zakończeniu świadectwa ochronnego na znak towarowy i jego przedłużeniu;
  • analiza działalności reklamowej w zakresie naruszeń praw autorskich osób trzecich;
  • itp.