Eksperci IPStyle sporządzili pakiet umów dotyczących przeniesienia praw własności intelektualnej i doświadczenia

2018-12-22

Do nas zwróciła się ukraińska firma, zajmującą się prowadzeniem szkoleń dla dzieci. Firma zdecydowała promować swoją działalność na rynku międzynarodowym, dla czego nawiązała stosunki umowne z niektórymi zagranicznymi firmami. Firma, jako innowator w działalności pedagogicznej, była oczywiście właścicielem szeregu obiektów chronionych prawem autorskim i miała wieloletnie doświadczenie, które powinno było zostać przekazane kontrahentom w określony sposób. W praktyce w takich sytuacjach strony często zawierają umowy koncesji handlowej (umowa franchysy). Jednak w przypadku takiej umowy konieczne jest przeniesienie prawa do używania nazwy firmy jej zagranicznymi kontrahentami, co nie zostało uzgodnione między stronami. Dlatego prawnicy IPStyle opracowali strategię zawierania dwóch umów: umowy licencyjnej i umowy o świadczenie usług, których tematy obejmowały zarówno przeniesienie niewyłącznych praw własności do przedmiotów prawa autorskiego, jak i przekazanie doświadczenia.

Prawnicy IPStyle przede wszystkim pomogli firmie ustalić zakres praw autorskich, prawo na korzystanie z których podlegało przeniesieniu zagranicznym kontrahentom. Ponadto złożoność dalszego przygotowywania umowy licencyjnej zależała od specyfiki niektórych obiektów. W szczególności materiałami dotyczącymi praw autorskich w tym przypadku zostały: materiały szkoleniowe, metody, scenariusze lekcji, streszczenia dla każdej lekcji, szablony do prowadzenia działań szkoleniowych, ćwiczeń, utworów audiowizualnych i wideogramów, i innych materiałów. Wszystkie obiekty zostały pierwotnie stworzone prez firmę i podlegały ochronie prawem autorskim i, w tym samym czasie, tworzyły jeden zintegrowany obiekt – program nauczania. Dlatego przy opracowywaniu umowy licencyjnej dotyczącej przeniesienia niewyłącznych praw majątkowych do korzystania z przedmiotów prawa autorskiego, w części dotyczącej praw i obowiązków, sporządzono listę sposobów korzystania z tych obiektów, biorąc pod uwagę cechy każdego obiektu osobno, aby nie pominąć możliwej kolejności korzystania z każdego z nich.

Razem z tym prawnicy IPStyle opracowali umowę o świadczeniu usług doradczych w zakresie szkolenia, realizacji licencji i przekazywania doświadczenia firmy swoim zagranicznym kontrahentom. Zgodnie z umową ustalono wyczerpującą listę usług i tryb ich świadczenia przez firmę oraz przekazywania doświadczeń pracownikom firm kontrahentów w zakresie prawidłowego stosowania programu nauczania w praktyce. W tym samym celu firma dostarczyła odpowiedniki z przewodnikiem po nauczaniu. Ta sama umowa przewidywała prawo firmy do kontroli kontrahentów w celu przeprowadzenia konsultacji i doradztwa firmy.

Tak więc prawnicy IPStyle pomogli firmie zapewnić przeniesienie niewyłącznego prawa do korzystania z autorskiego programu nauczania i doświadczenia, co niewątpliwie przyczyni się do rzetelnego zarządzania progresywnymi, stabilnymi stosunkami biznesowymi w przestrzeni międzynarodowej w przyszłości.