Eksperci IPStyle reprezentowali interesy klienta w komitecie antymonopolowym

2018-12-22

Przewodnia Korporacja Cukiernicza na Ukrainie “Roshen” dowiedziała się, że jej konkurent przedsiebiorstwo „Kievkhleb” , produkuje ciasto Zloty Kluczyk w opakowaniu podobnym do projektu opakowania “Roshen”. W tym Korporacja „Roshen” zaczęła używać kontrowersyjnego opakowania przed  przedsiebiorstwem „Kievkhleb”. “Roshen”, wierząc, że takie działania konkurenta mogą doprowadzić do wymieszania ich działalności, zwróciła się do IPStyle.

Specjaliści IPStyle przeanalizowali sytuację i stwierdzili, że użycie takiego opakowania prez konkurenta jest rzeczywiście czynem nieuczciwej konkurencji zgodnie z Artykułem 4 Ustawy Ukrainy „O ochronie przed nieuczciwą konkurencją” i ponoszą odpowiedzialność. Specjaliści IPStyle  przygotowali wniosek o naruszenie przepisów o ochronie przed nieuczciwą konkurencją został i podany do Komitetu Antymonopolowego Ukrainy razem z innymi dowodami:

  • dokumentami, potwierdzającymi relacje konkurencyjne między stronami, a także możliwość zastosowania wobec nich antykonkurencyjnego ustawodawstwa;
  • dokumentacja, potwierdzającą fakt, że Korporacja Cukiernicza “Roshe”  korzystała z kontrowersyjnego projektu opakowania ciasta dużo wcześniej niż ich konkurent;
  • wynikami porównania projektu opakowania ciast Korporacji “Roshen” i opakowania konkurenta, danymi z badania socjologicznego i innymi dokumentami, potwierdzającymi podobieństwo opakowań.

Na prośbę komitetu specjaliści IPStyle pomogli prawnikom Korporacji “Roshen” dostać niezbędne certyfikaty, zawierające poufne informacje na temat sprzedaży ciasta Zloty Kuczyk, aby pokazać „krzywa” wielkości sprzedaży tortów po wprowadzeniu konkurenta na rynek produktowy.

W wyniku rozpatrzenia wniosku Komitet Antymonopolowy Ukrainy podjął pozytywną decyzję na korzyść “Roshen”. Chociaż w chwili podjęcia decyzji przedsiebiorstwo “Kievhleb” już przestał sprzedawać produkty w spornym pakiecie, Komitet nałożył grzywnę na producenta “Kievhleb”  w wysokości 219 000 UAH za naruszenie przepisów dotyczących ochrony przed nieuczciwą konkurencją.