Olha Martysh

Edukacja

  • Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Wydział prawa
    Narodowy Prawny Uniwersytet Yaroslava Mudrego, Wydział prawa

Języki

Ukraiński, angielski, francuski, rosyjski

Olha Martysh

Asystent adwokata, Prawnik


Zakres kompetencji

Olha specjalizuje się w ochronie praw własności intelektualnej na poziomie międzynarodowym. Zakres kompetencji obejmuje doradztwo w zakresie zagadnień związanych z własnością intelektualną, poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie ochrony własności intelektualnej, a także wsparcie procedur patentowych, rejestracji znaków towarowych i praw autorskich za granicą.


Członkostwo:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
Stały Komitet ds. Prawa Znaków Towarowych, Wzorów Przemysłowych i Oznaczeń Geograficznych (SCT), Sesja 37 (marzec 2017 r.), Szef delegacji z ELSA International