Natalia Minakerman

Edukacja

  • Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Wydział Prawa

Języki

Ukraiński, angielski, niemiecki, rosyjski.

Natalia Minakerman

Asystent adwokata, Prawnik departamentu sądowego


Zakres kompetencji

Opracowanie i wdrożenie strategii ochrony praw własności intelektualnej. Natalia specjalizuje się również w przygotowywaniu umów dotyczących zarządzania własnością intelektualną, w szczególności umów w zakresie licencjonowania i franchisingu. Doradztwo na rzecz firm zagranicznych w zakresie ochrony i ochrony własności intelektualnej na terenie Ukrainy i Rosji.


Publikacje: