02 APR 2018


Wnioskodawcy mieli oficjalną możliwość przyspieszenia procesu rejestracji obiektów WI od marca 2018 r.

Rosyjskie Biuro Patentowe umieściło info grafiki na stronie internetowej, które zawierają krótkie informacje na temat tej procedury.
Na przykład, aby przyspieszyć rejestrację znaku towarowego, należy najpierw złożyć wniosek o rejestrację, a następnie zamówić wyszukiwanie znaku towarowego w WSZYSTKICH 45 klasach Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług.
Wyniki wyszukiwania będą dostępne dla wnioskodawcy w ciągu 10 dni. N a przykład wyszukiwanie we wszystkich 45 klasach dla znaku słownego kosztuje 94 400 rub ( okolo 1700 USD). Po zakończeniu wyszukiwania wnioskodawca może zażądać przyspieszonego rozpatrzenia jego wniosku. Decyzja w sprawie rejestracji zapowiadana jest dostępna w ciągu 2 miesięcy od przeprowadzenia tej procedury.
Ponadto należy pamiętać, że po zapłaceniu 1700 USD za przeszukanie wnioskodawca nie jest zwolniony z obowiązkowych opłat urzędowych. Jest możliwe, że podobny znak towarowy może zostać zidentyfikowany w procesie wyszukiwania. W takim przypadku zwrot kosztów nie jest możliwy.
Aby uniknąć takich sytuacji, najtańszym i niezawodnym sposobem działania jest wyszukiwanie w innych źródłach, aby upewnić się, że nie ma oczywistych przeszkód w rejestracji twoich obiektów WI. Procedura przyspieszania przez polecenie wyszukiwania w urzędzie rejestracyjnym będzie skuteczna tylko wtedy, gdy taka przeszkoda nie zostanie znaleziona.