Polityka prywatności

Rozumiemy, że własność intelektualna jest rdzeniem każdej firmy i że może zostać skradziona w dowolnym momencie. Dlatego podstawową zasadą naszej firmy jest poufność naszych klientów. W związku z tym umowa o świadczenie naszych usług obejmuje grzywny za ich naruszenie.
Możemy również zawrzeć z tobą umowę o nieujawnianiu informacji, nawet jeśli tylko planujesz zostać naszym klientem i chcesz uzyskać poradę.