Właścicielom przedsiębiorstw

Własność intelektualna jest bardzo ważną częścią działalności każdego przedsiębiorstwa. Bez względu na dziedzinę działalności, takie obiekty IP wymagają ochrony: nazwa handlowa, znaki towarowe, tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how, wyniki działalności twórczej pracowników (np. oprogramowanie), nowe technologie lub urządzenia, które mogą być wynalazkami. Niedocenianie znaczenia własności intelektualnej i zaniedbanie rejestracji odpowiednich obiektów we właściwym czasie może prowadzić do ryzyka negatywnych konsekwencji.

Na przykład niezarejestrowany znak towarowy stwarza ryzyko, że konkurenci rozpoczną go używać. Jest możliwe, że takie działania spowodują finansowe i inne znaczne szkody. Zakaz używania niezarejestrowanego znaku towarowego będzie bardzo trudny, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwy. Zdarzają się przypadki, gdy znaki towarowe są zarejestrowane pod nazwą dyrektora (pracownika), doradcy prawnego lub innej strony trzeciej, co w przyszłości może stworzyć ryzyko, że prawdziwy właściciel będzie zabroniony do używania takiego znaku towarowego. Niewłaściwie zarejestrowany znak może również powodować proces sądowy przeciwko właścicielowi firmy.

Przez ponad 10 lat działalności na rynku własności intelektualnej mieliśmy wiele przypadków, gdy przedsiębiorcy ponosili znaczne koszty finansowe, ponieważ nie doceniali znaczenia własności intelektualnej w swojej działalności.
Dlatego, aby uniknąć strat finansowych i sporów sądowych w przyszłości, właściciele firm powinni zapewnić jak najwcześniej ochronę praw własności intelektualnej ich firmy.

IPStyle zapewnia pełną listę usług związanych z własnością intelektualnej firmy. Co więcej doradzimy Ci, jak, co i kiedy musisz zarejestrować, jak reagować na roszczenia stron trzecich i jakie strategie będą skuteczne w ochronie Twoich prawi.