Uniwersytetom i Instytucjom oświatowym

Uniwersytety i inne instytucje naukowe są specjalnymi organizacjami w zakresie ochrony praw własności intelektualnej – z jednej strony aktywnie produkują nowe obiekty własności intelektualnej, a z drugiej korzystają z takich obiektów innych osób.

Dlatego takie organizacje stale stoją przed zadaniem zapewnienia odpowiedniej jakości i ochrony praw własności intelektualnej, zarówno przed naruszeniami ze strony innych instytucji edukacyjnych i komercyjnych, jak i przed własnymi pracownikami, którzy mogą przypisać wszystkie prawa do wynalazku wyłącznie sobie.

IPStyle oferuje usługi analizy i sporządzenia:

  • umowy o przeniesieniu praw;
  • umowy z pracownikami i kontrahentami;
  • umowy z inwestorami i wspólnikami;
  • umowy między autorami, wynalazcami, wnioskodawcami.

Ponadto pomożemy w rozstrzygnięciu sporów sądowych i pozasądowych w przypadku roszczeń ze strony uniwersytetu lub drugiej strony.

ISSN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Seryjny) to unikalny 8-cyfrowy numer dla identyfikacji czasopisma. Może być przypisany do dowolnej publikacji, niezależnie od kraju, języka publikacji i formy publikacji (druk lub online). Zastosowanie tego standardu sprawia, że ​​proces dystrybucji dla wydawcy, a tym samym zamówienia dla konsumenta łatwiejsze i bardziej wszechstronne.

Na Ukrainie nie ma krajowego centrum udzielania kodu ISSN. Dlatego, aby uzyskać kody, należy złożyć wniosek bezpośrednio do Międzynarodowego Centrum ISSN (Francja, Paryż).

ISBN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki) to unikalny 13-cyfrowy numer dla identyfikacji książek.

Rejestracja kodów ISBN na Ukrainie jest prowadzona przez Państwową Instytucję Naukową.

Specjaliści z naszej firmy zapewnią wykwalifikowane doradztwo, dotyczące kodów ISSN/ISBN, pomogą w przygotowaniu dokumentów i materiałów dla rejestracji czasopism i / lub książek, monografii, broszur, a także zapełnia inne usługi prawne w tej dziedzinie.