Oksana Yatsiuk

Edukacja

  • Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Wydział prawa

Języki

Ukraiński, angielski, rosyjski.

Oksana Yatsiuk

Asystent adwokata, Prawnik departamentu sądowego


Zakres kompetencji

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją, doradztwo w zakresie prawa reklamy, ochrony danych osobowych i ochrony prawnej. Doświadczenie Oksany obejmuje doradztwo i świadczenie usług prawnych na rzecz firm zagranicznych na zasadzie przedprocesowej. Kwestie kompetencji Oksany: prawa własności intelektualnej w Internecie, uznanie znaków towarowych jako dobrze znanych, przygotowywanie umów dotyczących zarządzania własnością intelektualną.


Publikacje: