Ochrona praw IP

Znaki towarowe, wzoru przemysłowe, programy komputerowe i inna własność intelektualna są wystarczająco podatne na naruszenie. Dlatego niezwykle ważnyn jest skupienie na identyfikacji i ochronie wszystkich wartości niematerialnych firmy.

W wielu sytuacjach posiadanie praw własności intelektualnej i ostrzeżenie postępowania sądowego mogą być wystarczające do powstrzymania naruszeń, a nawet do umieszczenia firmy na konkurencyjnym, dominującym stanowisku.

Budowa strategii ochrony zależy od wielu kryteriów, w tym od przedmiotu praw własności intelektualnej, celów właściciela praw i innych okoliczności.

Biorąc pod uwagę charakter naruszenia, można prowadzić ochronę praw własności intelektualnej:

  • w pozasądowej procedurze rozstrzygania sporów;
  • w postępowaniu sądowym;
  • w postępowaniu administracyjnym (w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, Komitecie Antymonopolowym Ukrainy, Państwowej Służbie Podatkowej Ukrainy, organach ścigania).

Jeśli twoja własność intelektualna jest nielegalnie używana lub doszło do jakiegokolwiek innego naruszenia, specjaliści IPStyle zapewnią ci takie usługi:

  • analizę faktu naruszeń praw i zagrożeń, związanych z różnymi sposobami ochrony i wyborem najlepszej strategii;
  • działania przedprocesowe (zbiór i rejestracja dowodów, przygotowanie wniosków);
  • zwrócenie do organów państwowych w celu przeprowadzenia procedury administracyjnej dla ochrony twoich praw;
  • przygotowywanie i składanie pozwów, reprezentujących twoje interesy w sądzie.
  • reprezentacja przed organami ścigania;
  • reprezentacja interesów klienta w sądach;
  • inne usługi, w zależności od indywidualnej sytuacji i prośby.

Bardzo ważną jest analiza faktycznych okoliczności naruszenia i określenie optymalnej strategii ochrony własności intelektualnej. Specjaliści IPStyle pomogą Ci skutecznie chronić Twoje prawa i interesy oraz zorientują Cię w zakresie ochrony praw IP. Napisz do nas, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.