Opodatkowanie w IP

Kwestia opodatkowania własności intelektualnej jest bardzo specyficzna i wymaga szczególnej uwagi. Ma swoje własne aspekty w zależności od przedmiotu własności intelektualnej, warunków umowy, krajów zamieszkania stron, systemów podatkowych. Odpowiednio ustrukturyzowany system podatkowy dochodu IP klienta może przynieść znaczne oszczędności i ochronić przed wszelkimi karami nakładanymi przez organy podatkowe. Mamy odpowiednią wiedzę w tej dziedzinie.

Nasze usługi obejmują:

  • analiz relacji prawnej klienta z kontrahentem w odniesieniu do transakcji związanych z przedmiotami IP;
  • analiz zobowiązań podatkowych klienta wynikających z zawartych umów dotyczących IP;
  • analiz umów licencyjnych pod kątem zgodności z wymogami przepisów podatkowych;
  • analiz i opracowywanie przepisów podatkowych w umowach zawieranych w zakresie IP;
  • doradztwo w zakresie opodatkowania transakcji;
  • sporządzanie i dostarczanie ustnych i pisemnych opinii prawnych i konsultacji podatkowych w dziedzinie własności intelektualnej;
  • inne usługi, w zależności od indywidualnej sytuacji i prośby.

Kancelaria prawno-patentowa IPStyle świadczy usługi w zakresie opodatkowania w dziedzinie własności intelektualnej. Napisz do nas, żeby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.