Ochrona danych osobowych

Kwestia ochrony danych osobowych jest szczególnie istotną, ponieważ praktycznie nie ma już biznesu, który nie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych. Wszelkie ankiety, testy, a nawet proste formularze elektroniczne, które wymagają od użytkownika wypełnienia pól wyboru, są traktowane jako przetwarzanie danych osobowych. Każdego dnia ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych staje się coraz bardziej regulowane, a dane osobowe-bardziej chronione, a odpowiedzialność za łamanie zasad przetwarzania danych — surowsza.

W celu poprawy ochrony danych osobowych, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej – RODO), zatwierdzone przez Parlament Unii Europejskiej, będzie obowiązywać od 25 maja 2018 r. RODO – to nowe, bardziej rygorystyczne zasady postępowania z danymi osobowymi. RODO będzie obowiązkowym nie tylko dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na terytorium UE, ale również dla zagranicznych przedsiębiorstw, które sprzedają towary lub świadczą usługi mieszkańcom UE, lub przetwarzają, przechowują i przekazują dane takich osób.

W związku z tym, aby działać zgodnie z RODO, a także z ukraińskim ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych, konieczne jest, aby przedsiębiorstwa uzyskiwały swoje dokumenty, procedury i zasady zgodnie z nowymi przepisami.

Specjaliści IPStyle mają duże doświadczenie w zakresie tego sektora i zakresu jego prac.

Nasze usługi obejmują:

  • przygotowywanie dokumentów do przetwarzania i ochrony danych osobowych (politykę prywatności, politykę informatyczną, umów dotyczących przetwarzania danych osobowych);
  • opracowywanie wewnętrznych dokumentów przedsiębiorcy dla ochrony danych osobowych;
  • przygotowywanie opinii prawnych, konsultacje i audyty zgodności z ustawodawstwem w zakresie ochrony danych osobowych;
  • sporządzanie i dostarczanie ustnych i pisemnych opinii prawnych oraz konsultacji dotyczących wrażliwych danych osobowych (stan zdrowia, przekonania religijne, dane biometryczne itp.);
  • prowadzenie szkoleń  w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych;
  • inne usługi, w zależności od indywidualnej sytuacji i prośby.

Kancelaria prawno-patentowa IPStyle pomoże ci zidentyfikować przepływ danych i przestrzeganie przepisów o ochronie danych. Napisz do nas, żeby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.