Rynek rolnoprzemysłowy

Aby skutecznie radzić sobie na rynku rolno-przemysłowym, podmioty gospodarcze muszą doskonalić swoje technologie i metody produkcji, a także właściwą ochronę ich rozwoju przed konkurentami. Każdy unikalny przejaw rozwoju, technologia, metoda stosowana w rolnictwie, powinna być chroniona jako przedmiot praw własności intelektualnej. Ponadto nowe rozwiązania techniczne, wynaleziony sprzęt technologiczny, wyniki prac naukowo-technicznych są przedmiotem patentów i mogą być chronione jako wynalazki lub wzory użytkowe.

Warto zauważyć, że ukraiński rynek rolno-przemysłowy często spotyka się z praktykami nieuczciwej konkurecji takimi jak, dyskredytowanie konkurentów, otrzymywanie nienależnych korzyści, wprowadzanie w błąd, ujawnianie tajemnic handlowych. Dlatego ważne jest uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej w tym zakresie.

Nasi specjaliści posiadają szerokie doświadczenie zawodowe w dziedzinie rolnictwa. Nasz zespół składa się także z wykwalifikowanych ekspertów technicznych, którzy posiadają wyższe wykształcenie w tej dziedzinie.

Świadczymy następujące usługi z zakresu rynku rolnoprzemysłowego:

  • badanie patentów;
  • opatentowanie;
  • wstępną analizę i rejestrację znaków towarowych,wynalazków i wzorów przemysłowych;
  • rejestrację praw autorskich;
  • rejestrację odmian roślin;
  • rejestrację poufnych informacji;
  • prowadzenie pisemnych konsultacji w zakresie ochrony praw własności intelektualnej na rynku rolnopprzemysłowym;
  • reprezentowanie interesów w sprawach nieuczciwej konkurencji;
  • reprezentacja interesów klienta przed sądami;
  • inne usługi, w zależności od indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta.

Pomagamy naszym klientom wykorzystać ich zasoby własności intelektualnej i tak opracować strategiczne podejście, aby zapewnić optymalne korzyści handlowe dla ich biznesu. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.