Przemysł lekki

Przemysł lekki na Ukrainie składa się z blisko 10 tysięcy przedsiębiorstw i jest jedną z najważniejszych sfer produkcji niespożywczej (odzież, obuwie, wyroby włókiennicze, galanteria skórzana itp.).

Obecnie pojawiają się nowe marki, które stają się znane na całym świecie ze względu na ich jakość, ekskluzywność i oryginalność. W celu ochrony praw marki (nowej lub już istniejącej) oraz uniknięcia pojawienia się tanich podróbek, należy zwrócić szczególną uwagę i kompleksowo podejść do ochrony praw własności intelektualnej.

Oprócz rejestracji praw do znaków towarowych, w niektórych przypadkach możesz zarejestrować swój produkt jako model przemysłowy. Na przykład można zarejestrować jako wzór przemysłowy wzór oryginalnego druku tekstyliów, wygląd obuwia itp. Należy jednak upewnić się, że ten wygląd jest naprawdę wyjątkowy i prawidłowo zidentyfikować podstawowe cechy produktu w celu zapewnenia skutecznej ochrony.

Jak każdy inny przemysł, przemysł lekki nie mógłby powstać bez nowych rozwiązań technologicznych, progresywnego wyposażenia technologicznego, wyników pracy naukowej i technicznej, które są przedmiotem patentów.

Warto zauważyć, że ochrona praw własności intelektualnej dla produktów przemysłu lekkiego na Ukrainie ma szczególne znaczenie dla producentów zagranicznych. Importerzy powinni aktualizować informacje o przedmiotach z praw własności intelektualnej do rejestru celnego oraz prowadzić regularny monitoring rynku ukraińskiego w zakresie podrabiania. Pasywność zagranicznych właścicieli marek może mieć negatywne konsekwencje dla ich reputacji, a nawet dla osłabienia marki.

Usługi IPStyle w zakresie przemysłu lekkiego obejmują:

 • reprezentację interesów klienta w przypadku nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentację przed organami celnymi;
 • aktualizowanie informacji o przedmiotach prawa własności intelektualnej w rejestrze celnym;
 • analizę i rejestrację zaków towarowych i wzorów przemysłowych;
 • rejestrację praw autorskich;
 • rejestrację informacji poufnych, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa jako tajemnicy handlowej;
 • udzielanie pisemnych porad dotyczących ochrony praw własności intelektualnej w przemyśle lekkim;
 • badania patentowe dotyczące nowości i poszukiwania naruszenia;
 • patentowanie wynalazków, wzorów użytkowych;
 • zwalczanie podrabiania;
 • przedstawicielstwo w sprawach sądowych.