Przemysł energtyczny, naftowy i gazowy

Przemysł energetyczny, naftowy i gazowy leżą u podstaw ukraińskiego rozwoju przemysłowego. Te przemysły wykorzystują różne procesy technologiczne, które wytwarzają gaz, ciepło i światło. Ze względu na to, że zasoby naturalne są ograniczone, głównymi zasadami tych branż są gospodarka i wydajna produkcja. Co więcej, obecnie energia alternatywna (bioenergia, energia wiatrowa, energia słoneczna itp.) staje się coraz bardziej popularna. Z tego powodu konieczne jest zabezpieczenie praw własności intelektualnej w przemyśle energetycznym, naftowym i gazowym.

Aby czerpać korzyści ze wszystkich postępów technologicznych, specjaliści IPStyle weźmą pod uwagę wszystkie cechy techniczne i cechy wynalazków, które pomogą zmaksymalizować ochronę interesów klienta.

Nasze usługi w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w energetyce, przemyśle naftowym i gazowym obejmują:

  • badanie patentów;
  • opatentowanie;
  • prowadzenie pisemnych konsultacji w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w dziedzinie; przemysłu energetycznego, naftowego i gazowego;
  • reprezentowanie interesów w sprawach nieuczciwej konkurencji;
  • uzyskanie ochrony prawnej dla wynalazku (zgłoszenie międzynarodowe PCT);
  • przydzielanie praw do zbiorów;
  • zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa (przygotowanie regulacji wewnętrznych, umowy o nieujawnianiu informacji poufnych);
  • reprezentację interesów klienta w sądach;
  • inne usługi, w zależności od indywidualnej sytuacji i zapotrzebowania klienta.