Przemysł motoryzacyjny

Motoryzacja zawsze była jednym z najpotężniejszych sektorów biznesowych na świecie. Ukraiński przemysł motoryzacyjny posiada swoje charakterystyczne cechy, specyficzne ramy prawne, bezpośrednich producentów, a także dużą liczbę importerów i dystrybutorów.

Ochrona praw własności intelektualnej jest bardzo ważnym elementem w branży motoryzacyjnej. Na przykład, jeśli jesteś producentem i chcesz zapobiec naruszeniom swoich praw, potencjalnym roszczeniom lub procesom sądowym, musisz sprawdzić opatentowane wzory przemysłowe / wzory użytkowe / wynalazki, zarejestrowane znaki towarowe innych podmiotów w tym sektorze itp.

Specjaliści IPStyle zapewnią ci następujące usługi w celu zapewnienia legalnej działalności w branży motoryzacyjnej:

  • badanie patentów;
  • wynalazki, opatentowanie wzorów użytkowych;
  • prowadzenie pisemnych konsultacji w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w przemyśle motoryzacyjnym;
  • strategiczne doradztwo biznesowe w zakresie ochrony własności intelektualnej;
  • przygotowywanie umów przeniesienia praw i licencji;
  • reprezentowanie interesów w sprawach nieuczciwej konkurencji;
  • pomoc w sporządzaniu umów o przeniesieniu praw IP;
  • reprezentacja interesów klienta w sądach;
  • inne usługi, w zależności od indywidualnej sytuacji i prośby.