Militaria

Osiągnięcia ukraińskich wynalazców w sferze wojskowej są uznawane na całym świecie, a inne państwa często bezprawnie wykorzystują je w swojej w swoich działaniach wojskowych.

Produkty sprzętowe mogą być rejestrowane i chronione jako know-how (tajemnice handlowe). Wybierając know-how jako sposób ochrony praw własności intelektualnej, posiadacz będzie w stanie utrzymać rdzeń swojego wynalazku w tajemnicy. Specjalnie zaprojektowane oprogramowanie odgrywa również kluczową rolę w nowoczesnym przemyśle wojskowym. Oprogramowanie jest przedmiotem praw autorskich.

Spółka prawa patentowego IPStyle jest zaznajomiona z ochroną praw własności intelektualnej w sferze wojskowej i zapewnia następujące usługi:

  • poszukiwanie i badanie patentów;
  • wynalazki, opatentowanie modeli użytkowych;
  • reprezentowanie interesów klientów w przypadku nieuczciwej konkurencji;
  • prowadzenie pisemnych konsultacji w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w przemyśle wojskowym;
  • wstępną analizę i rejestrację znaków towarowych, rejestrację wzorów przemysłowych;
  • zabezpieczenie tajemnicy handlowej powstałej w wyniku działalności intelektualnej;
  • dochodzenie roszczeń, rozstrzyganie sporów przed procesem;
  • reprezentowanie interesów klientów w sądach;
  • inne usługi, w zależności od indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta.

Skontaktuj się z nami, aby omówić, w jaki sposób nasi specjaliści mogą zabezpieczyć twoją własność intelektualną i pomóc ci lokalnie lub w zakresie międzynarodowym.