Medycyna i farmacja

Własność intelektualna jest jednym z głównych aktywów w przemyśle farmaceutycznym. Sukces firmy farmaceutycznej zależy od ilości i jakości własnego rozwoju, produktów rynkowych i właściwej ochrony prawnej (patent na wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, świadeсtwo ochrone znaku towarowego lub know-how). Tylko patenty dają posiadaczowi prawo do używania i zakazują używania innym opantowanego przedmiotu w okrelonej dziedzinie.

Ochrona wasnosci intelektualnej w przemyśle farmaceutycznym dotyczy w szczególności:

 • szeroko rozpowszechnionych praktyk nieuczciwej konkurencji (według statystyk Komitetu Antymonopolowego Ukrainy);
 • szczególnych wymagań dotyczących nazw produktów medycznych (produkty chemiczne, nielicencjonowane, ogólnie akceptowane, komercyjne);
 • znaczenia badań i rozwoju w sferze medycznej.

Ponadto, istnieją szczególne wymogi dotyczące reklamowania leków i produktów medycznych, ścisłej procedury przetwarzania sensorycznych danych osobowych pacjentów  (dane dotyczące zdrowia, analiz itp.) oraz innych cech, które mogą mieć znaczenie konkretnych przypadkach.

Nasi specjaliści pracują z szeroką gamą klientów farmaceutycznych i świadczą następujące usługi w branży farmaceutycznej i medycznej:

 • badanie patentów;
 • wynalazki, opatentowanie wzorów użytkowych;
 • wstępną analizę i rejestrację znaków towarowych i patentów;
 • analizę prawną i udzielanie pomocy dokumentacyjnej, dotyczącej sensorycznych danych osobowych
 • dokumentową rejestrację poufnych informacji;
 • prowadzenie pisemnych konsultacji w zakresie ochrony w dziedzinie farmacji i medycyny;
 • reprezentowanie interesów w sprawach nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentowanie interesów klienta w sądach;
 • inne usługi, w zależności od indywidualnej sytuacji i zapotrzebowania klienta.