IT i telekomunikacja

W tej branży jest niezwykle istotne aby wyjaśnić, czy prawa własności intelektualnej innych osób są naruszone i czy twoje własne uprawnienia są wystarczająco chronione przed wydaniem każdego pojedynczego produktu na rynek ukraiński lub rynek innego kraju.

Ze względu na nasze rozległe doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji z branży IT i telekomunikacyjnej, IPStyle Patent Law Company zapewnia następujące usługi:

  • opracowywanie strategii ochrony;
  • badanie patentów;
  • opracowywanie umów licencyjnych i umów przeniesienia praw;
  • opracowanie dokumentacji zabezpieczającej informacje poufne (przygotowanie przepisów wewnętrznych, umowy o nieujawnianiu);
  • doradztwo w zakresie opłat licencyjnych, honorariów autorskich i ich opodatkowania;
  • analiza, opracowywanie ofert, umowy SaaS (oprogramowanie jako usługa);
  • analiza produktu klienta na rynku ukraińskim lub innego kraju pod kątem nienaruszania praw własności intelektualnej stron trzecich;
  • reprezentacja interesów klienta w sądach;
  • inne usługi, w zależności od indywidualnej sytuacji i zapotrzebownaia klienta.