Handel detaliczny

Handel detaliczny jest szeroko rozpowszechnioną działalnością na Ukrainie, która spotyka się z wieloma problemami związanymi z ochroną praw własności intelektualnej. Jak każdy uczestnik rynku, sprzedawcy powinni zadbać o ochronę swojego własnego znaku towarowego. Co więcej, istnieje tendencja do tego, aby supermarkety wytwarzały własną linię produktów pod własną marką. Ważne jest zarejestrować taką markę, aby uniknąć naruszenia praw osób trzecich.

Obecnie coraz częściej zdarzają się sytuacje ujawnienia informacji poufnych przez byłych pracowników. Zgodnie z ogólną zasadą właściciel nie może ani karać takich sprawców, ani uzyskiwać rekompensaty za takie ujawnienie, ponieważ informacje te nie mają charakteru tajemnicy rzedsiębiorstwa. Mamy duże doświadczenie w przetwarzaniu wewnętrznej dokumentacji przedsiębiorstwa i opracowywaniu umów.

Nasz duży, doświadczony zespół ekspertów pomaga klientom zabezpieczyć ich prawa do własności intelektualnej. Posiadamy również doświadczenie w działalności w jurysdykcjach międzynarodowych.

Świadczymy następujące usługi z zakresu handlu detalicznego:

  • rejestracja znaków towarowych na Ukrainie i za granicą;
  • rejestracja wzorów przemysłowych;
  • reprezentowanie interesów klientów w sprawach nieuczciwej konkurencji (przygotowywanie i składanie wniosków, reprezentowanie na posiedzeniach, obrona przed oskarżeniem);
  • analiza materiałów reklamowych;
  • analiza prawna i rejestracja dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w bazach danych;
  • prowadzenie pisemnych konsultacji w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w handlu detalicznym;
  • zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa (przygotowanie wewnętrznych regulacji, umów o nieujawnianiu informacji poufnych);
  • dochodzenie roszczeń, przedprocesowe rozstrzyganie sporów dotyczących ochrony praw konsumentów;
  • reprezentacja interesów klienta przed sądami;
  • inne usługi, w zależności od indywidualnej sytuacji i zapotrzebowania klienta.

Nasze podejście skoncentrowane na kliencie pozwala nam być elastycznym – przygotowujemy nasze porady, aby spełnić konkretne wymagania, budżety i cele komercyjne. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.