O FIRMIE

Kancelaria Prawno-Patentowa IPStyle – prowadząca kancelaria, główną specjalnością której jest ochrona praw własności intelektualnej.

Zespół IPStyle składa się z 15 specjalistów w dziedzinie IP. Adwokaci, rzecznicy patentowi, prawnicy i specjaliści techniczni: wszyscy, którzy są potrzebne dla kompleksowego rozwiązania twojego problemu.

Maria Ortynska – partner zarządzający IPStyle, adwokat i rzecznik patentowy. Jest uznawana za jednego z najlepszych specjalistów w dziedzinie własności intelektualnej, nie tylko na Ukrainie, ale i wśród zagranicznych ekspertów IP. Maria bierze udział w takich organizacjach jak INTA, Amerykańskie Stowarzyszenie Własności Intelektualnej (AIPLA), Międzynarodowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej (AIPPI), Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników (ABA) i Ukraińskie Stowarzyszenie Prawników.

W niektórych organizacjach Maria Ortyńska uczestniczy w odpowiednich komitetach. Jest przewodniczącą Komitetu ds. Własności Intelektualnej Ukraińskiego  Stowarzyszenia Adwokackiego i INTA Geographic Indications Committee.

Co mogą zrobić eksperci IPStyle?

 1. Rejestracja własności intelektualnej:
 • znaki towarowe;
 • prawo autorskie.
 1. Opracowanie zgłoszeń:
 • wynalazków;
 • wzorów użytkowych;
 • wzorów przemysłowych.
 1. Reprezentowanie interesów klientów w sprawach naruszania własności intelektualnej przed:
 • sądem;
 • Komitetem Antymonopolowym;
 • organami ścigania.
 1. Opracowywanie umów, przygotowanie opinii prawnych:
 • w sprawach praw własności intelektualnej;
 • wykorzystania praw własności intelektualnej;
 • ochrony praw własności intelektualnej.

Oczywiście, jeśli twoja prośba różni się od standardowej, zrobimy wszystko, aby naprawdę pomóc i rozwiązać problem.

IPStyle pracuje w różnych branżach. Zapewniamy ochronę praw własności intelektualnej dla klientów z różnych dziedzin, w tym:

 • farmacja i medycyna;
 • przemysł lekki;
 • przemysł tytoniowy i alkoholowy;
 • handel detaliczny;
 • przemysł przetwórstwa żywności;
 • przemysł ładunków;
 • biznes internetowy;
 • przemysł rolny;
 • energetyka, ropa naftowa i gaz;
 • IT, telekomunikacja i media;
 • instytucje finansowe;
 • przemysł lotniczy;
 • inni.

NASZE ZALETY

13 lat doświadczenia: tysiące zrealizowanych pomysłów i projektów w zakresie własności intelektualnej.

Zespół z ponad 15 specjalistów pozwala nie tylko doradzać klientom w typowych sprawach, ale także kompleksowo realizować różne projekty.

Nasz dział patentowy składa się z rzeczników patentowych, prawników i techników,co pozwala wynalazcom i inwestorom skutecznie pokonać drogę od rozwiązania technicznego do patentu i, jeśli to konieczne, skutecznie chronić swoje prawa.

Specjaliści wydziału sporów sądowych pracują nad strategią i reprezentacją interesów przed sądem, Komitetem Antymonopolowym i innymi organami. Nasze doświadczenie obejmuje reprezentację w sporach dotyczących patentów, naruszenia praw autorskich i znaków towarowych.

Członkostwo i aktywny udział w wiodących organizacjach międzynarodowych w dziedzinie własności intelektualnej pozwala nam realizować projekty naszych klientów nie tylko na Ukrainie, ale także za granicą.

Uczestnictwo w grupach roboczych, komitetach zajmujących się ustawodawstwem w dziedzinie własności intelektualnej pozwala nam przewidywać trendy w ustawodawstwie Ukrainy, a tym samym wykorzystywać nowe możliwości ochrony praw naszych klientów.

NASZ ZESPÓŁ

Mariya Ortyńska

Partner zarządzający, Rzecznik patentowy Ukrainy, Adwokat

Iryna Ortyńska

Partner, Szef wydziału wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych

Elena Rood

Ekspert w dziedzinie własności intelektualnej

Oksana Padokh

Adwokat, Prawnik Departamentu Znaków Towarowych i Prawa Autorskiego

Natalia Minakerman

Asystent adwokata, Prawnik departamentu sądowego

Evgeniya Korolyova

Ekspert w dziedzinie własności intelektualnej

Olha Martysh

Asystent adwokata, Prawnik

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kancelaria Prawno-Patentowa IPStyle specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie praw własności intelektualnej. IPStyle jest właścicielem Twoich danych osobowych.

Kancelaria IPStyle odpowiedzialnie traktuje dane osobowe uzyskane od stron trzecich i podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia ochrony takich danych.

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób, w jakim celu i jakie dane osobowe zbieramy, jak ich używamy, do kogo i pod jakimi warunkami możemy przekazywać. Niniejsza Polityka zapewnia również Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez IPStyle i procedurę wprowadzania zmian w tej Polityce.

Zbiór danych osobowych

Dane osobowe – informacja lub zbiór informacji o osobie, która została zidentyfikowana lub może zostać zidentyfikowana.

Zbieramy tylko te dane osobowe, które przekazujesz nam samodzielnie lub przez pośredników, wypełniając kwestionariusze, podczas rozmowy telefonicznej, podczas otrzymywania porady online, podczas subskrypcji biuletynu e-mail, na spotkaniu, uzyskane przy użyciu plików cookie lub w inny sposób.

Może to obejmować następujące informacje: nazwisko, imię i nazwisko, imię i nazwisko opiekuna, adres miejsca rejestracji, adres pocztowy, dane paszportowe, numer rejestracyjny karty podatkowej, numer telefonu, informacje o banku, miejscu pracy i inne informacje uważane za dane osobowe zgodnie z prawem.

Wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, są wykorzystywane do następujących celów:

 • świadczenie usług prawnych i innych;
 • ulepszenie obsługi klienta (budowanie bazy klientów, witań, wysyłanie promocyjnej informacji, wiadomości, informacji dotyczącej możliwego naruszenia praw własności intelektualnej)
 • wypełnianie obowiązków IPStyle zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym;
 • pośrednictwo pracy;
 • marketing e-mailowy;
 • analizowanie ruchu na stronie (korzystanie z plików cookie) i ulepszenie strony internetowej IPStyle.

Używamy danych osobowych na podstawie Twojej zgody (jeśli taka zgoda jest konieczna), w celu świadczenia wysokiej jakości usług i wypełniania obowiązków przypisanych do IPStyle zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym.

W razie potrzeby Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym osobom:

 • pracownikom IPStyle;
 • władzy publicznej – do wykonywania obowiązków powierzonych IPStyle zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym;
 • stronom trzecim, które zapewniają niezbędne usługi dla firmy IPStyle – tłumaczenie, dostawę oprogramowania, dostawcom usług IT-wsparcie;
 • osobom trzecim w trakcie świadczenia odpowiednich usług prawnych przez IPStyle – sądy, organy wykonawcze;
 • osobom trzecim, które przeprowadzają analizę ruchu klientów dla IPStyle (n.p. Google Analytics).

Lista ta nie jest wyczerpująca i może być rozszerzona w razie potrzeby. Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce lub do czasu otrzymania przez nas prośby o usunięciu Twoich danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych

W celu świadczenia Państwu usług prawnych i innych, dane osobowe mogą być przekazywane poza jurysdykcją, w której są świadczone.

Jeśli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pamiętaj, że w celu świadczenia usług prawnych i innych, IPStyle może przesyłać Twoje dane osobowe do krajów niezwiązanych z Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Ochrona danych osobowych

IPStyle podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia prawnej i technicznej ochrony Twoich danych osobowych.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez IPStyle.

Masz takie prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez IPStyle:

 • prawo do informacji o źródłach zbierania danych, lokalizacji ich danych osobowych, celu ich przetwarzania, lokalizacji Kancelarii IPStyle, która jest właścicielem Twoich danych osobowych;
 • prawo do otrzymywania informacji o warunkach udzielenia dostępu do danych osobowych, w tym informacje o osobach trzecich, którym są przekazywane dane osobowe;
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do złożenia uzasadnionego roszczenia do IPStyle z zastrzeżeniem przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do złożenia wniosku o zmianę lub zniszczenie danych osobowych poprzez przesłanie stosownej prośby do Kancelarii IPStyle poprzez adres e-mail podany w „Kontaktach”;
 • prawo do zgłaszania ostrzeżeń dotyczących ograniczeń w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika podczas wyrażania zgody lub wysyłania wniosku do Kancelarii IPStyle za pośrednictwem adresu e-mail określonego w „Kontaktach”;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie wniosku do Kancelarii IPStyle poprzez adres e-mail podany w „Kontaktach”.

Masz również prawo odmówić odbioru biuletynów e-mail od Kancelarii IPStyle. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w mailu, otrzymanym od Kancelarii IPStyle.

Linki do innych stron

Kancelarii IPStyle umieszcza na swojej stronie internetowej linki do stron, na których można znaleźć informacje istotne dla działalności Kancelarii IPStyle. IPStyle nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron. Gdy wchodzisz na strony osób trzecich, upewnij się, że znasz odpowiednie zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

Pytanie i komentarze, możliwe zmiany w Polityce

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki, możesz skontaktować się za adresem e-mail podanym w „Kontaktach”.

Niniejsza polityka może być aktualizowana w przyszłości w celu dostosowania jej do ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego, które reguluje kwestię ochrony danych osobowych w przypadku zmian legislacyjnych w tej dziedzinie. W takim przypadku wyślemy Ci e-mail z informacją o takich zmianach, zanim zaczną obowiązywać.

Zasady korzystania z plików cookie

IPStyle używa plików cookie, aby zapamiętać typ przeglądarki i system operacyjny, stronę, z której przeszliście do bieżącej, ścieżkę przez strony na tej stronie, domenę dostawcy Internetu, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z tej strony.

IPStyle używa plików cookie do zapamiętania Twoich preferencji. Pliki cookie są również wykorzystywane do ulepszania nawigacji na stronie i wybierania dla Ciebie bardziej istotnych informacji.

Zapewnij się, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Twoją chęcią akceptowania plików cookie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby ostrzegała Cię przed zaakceptowaniem plików cookie lub natychmiast je odrzuciła. Odbieranie plików cookie nie jest warunkiem koniecznym do poruszania się po stronie firmy IPStyle.


Zgoda na korzystanie z plików cookie

Używamy cookies na naszej stronie internetowej zgodnie z zasadami określonymi powyżej. Kontynuując korzystanie z tej strony, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.