Domeny

Nazwa domen internetowych jest unikalna, używana do adresowania komputerów i zasobów. Do rejestracji nazw domen drugiego poziomu w domenie publicznej .UA wymagane jest zarejestrowanie identycznego znaku towarowego.
Uzyskanie domeny drugiego poziomu w domenie publicznej .UA innym sposobem jest możliwe na podstawie umowy cesji lub umowy licencyjnej. Jeśli jesteś zainteresowany taką rejestracją, nasi specjaliści dostarczą pełną listę usług.
Możemy również pomóc w rejestracji nazw domen trzeciego poziomu w domenach publicznych com.ua, net.ua, co.ua, biz.ua, które nie wymagają certyfikatu znaku towarowego. Należy zauważyć, że korzystanie z zarejestrowanych znaków towarowych w złej wierze w jakiejkolwiek domenie jest zabronione.
Zawsze osiągamy doskonałe wyniki dla naszych klientów.

Nasze usługi obejmują:

  • doradztwo prawne w zależności od regionu rejestracji domeny;
  • rejestracje nazwy domeny (na różnych poziomach);
  • reprezentowanie interesów klientów w sporach dotyczących domen internetowych;
  • wsparcie prawne transakcji domenowych w zakresie sprzedaży i zakupu;
  • inne usługi, w zależności od indywidualnej sytuacji i prośby.

Aby uniknąć możliwego naruszenia praw stron trzecich, nasi specjaliści oferują doradztwo i wsparcie prawne w tej dziedzinie. Napisz do nas, żeby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.