12 FEB 2018


Rząd Ukrainy powołał Radę Własności Intelektualnej

7 lutego ukraiński rząd postanowił powołać Radę do spraw własności intelektualnej. Rada będzie koordynować procesy funkcjonowania i rozwoju systemu prawnego ochrony praw własności intelektualnej na Ukrainie.

​Rada będzie działać jako tymczasowy organ doradczy przy Gabinecie Ministrów Ukrainy. Na czele Rady stanie Stepan Kubiv, pierwszy wicepremier i minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy.

​Stepan Kubiv skomentował tę decyzję, zgadzając się z zobowiązaniami Ukrainy wynikającymi z umów międzynarodowych, które są częścią globalnego systemu praw własności intelektualnej.

​Rada będzie składała się z 30 osób, w tym szefów organów centralnych, organów wykonawczych, sił bezpieczeństwa, przedstawicieli organów ustawodawczych i sądowniczych, kierowników przedsiębiorstw i organizacji publicznych.