06 FEB 2018


Kancelaria IPStyle została ustanowiona jako biuro adwokackie

W związku z zmianami legislacyjnymi w systemie sądowniczym Ukrainy prawnicy IPStyle zarejestrowali biuro adwokackie żeby efektywnie reprezentować interesy swoich klientów w postępowaniach sądowych na Ukrainie.

​Reforma sądownictwa, między innymi, ustanawia adwokacką monopolie. To oznacza, że interesy stron w procesie mogą być reprezentowane tylko przez certyfikowanych adwokatów (za wyjątkiem drobnych przypadków).

​Ta norma ma okres przejściowy: od początku 2017 r. Działa dla sądów wstrzymujących się, od początku 2018 r. - dla sądów apelacyjnych, a od 2019 r. Dla sądów wszystkich instancji.

​Należy zauważyć, że Wyższy Sad ds. Własności Intelektualnej, który zgodnie z oczekiwaniami będzie w pełni funkcjonował w 2018 r., będzie zarówno sądem pierwszej instancji, jak i sądem apelacyjnym. Oznacza to, że faktyczna "monopolia adwokacka" dotycząca sporów WI już zacznie działać w tym roku.

​Ponadto od 2017 r. skargi do właścicieli praw WI, domagające się rozwiązania problemu naruszenia praw autorskich za pośrednictwem Internetu (procedura powiadomienia o usunięciu), mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem certyfikowanego rzecznika.

​Oprócz reprezentowania interesów klientów bezpośrednio w postępowaniu sądowym praca w ramach związku adwokatów pozwala w pełni realizować wnioski klientów na etapie przedprocesowym i etapie likwidacji szkód, pozasądowym rozstrzyganiu sporów, działaniach mających na celu ochronę prawa do TM i wprowadzania informacji do rejestru celnego, a także do korzystania z takiego instrumentu, jak wniosek prokuratora.

​"Rosnąca liczba sporów sądowych w praktyce naszej firmy i nowe wymogi proceduralne doprowadziły nas do decyzji o utworzeniu biura adwokatów, aby naszym klientom udało się w jak największym stopniu zrealizować wszystkie uzasadnione możliwości ochrony praw własności intelektualnej na Ukrainie ", mówi partnerka IPStyle, Mariya Ortyńska.