30 JAN 2018


World Trademark Reviewpo raz kolejny zawarł IPStyle wśród głównych kancelarii prawniczych w Ukrainie

W najnowszym wydaniu World Trademark Review(WTR) 1000 IPStyle jest jedną z 12 najlepszych firm w dziedzinie praw własności intelektualnej w Ukrainie.

​WTR 1000 koncentruje się na badaniach najlepszych firm prawniczych i prawników w zakresie ochrony znaków towarowych. W styczniu 2018 r. Opublikowano ósmą edycję rankingu. w którym IPStyle potwierdza swoją pozycję wśród najlepszych w Ukrainie.

​"Charakterystykami usług firmy są kreatywność, efektywność kosztowa i wyjątkowy indywidualny charakter”, takie recenzje otrzymuje nasza kancelaria na podstawie badań klientów i konkurentów.

​Mariya Ortinska, partner zarządzający IPStyle, jest znaną na rynku."Przyczynia się bardzo do rozwoju społeczności WI i pracuje bardzo w najlepszym zakresie dla swoich klientów".

​Ogólnie, większość uczestników zauważyli, że głównym wydarzeniem na rynku w 2017 roku było utworzenie wyspecjalizowanego sądu własności intelektualnej, a pierwsze efekty jego pracy będą miały wpływ na ocenę sytuacji na koniec 2018 roku.