O nas

Kancelaria prawno-patentowa IPStyle – prowadząca kancelaria, główną specjalnośćią której jest ochrona praw własności intelektualnej.
Rozpoczęliśmy działalność w 2007 roku, prowadzoną przez założyciela kanclarii – Maryia Ortynska, która jest prawnikiem, rzecznikiem patentowym i uznanym ekspertem w dziedzinie własności intelektualnej. Obecnie nasz zespół składa się z ponad 15 specjalistów, w tym: prawnicy, rzecznicy patentowi i specjaliści techniczne.

Zakres naszych usług:

1. Rejestracja własności intelektualnej:
 • znaki towarowe;
 • prawo autorskie.
2. Opracowanie zgłoszeń:
 • wynalazków;
 • wzorów użytkowych;
 • wzorów przemysłowych.
3. Reprezentowanie interesów klientów w sprawach naruszania własności intelektualnej przed:
 • sądem;
 • Komitetem Antymonopolowym;
 • organami ścigania.
4. Opracowywanie umów, przygotowanie opinij prawnych:
 • w sprawach ustanowienia praw własności intlektualnej;
 • wykorzystania praw własności intelektualnej;
 • ochrony praw własności intelektualnej.
Dyrektor IPStyle Maria Ortynska jest prezesem Stowarzyszenia Własności Intlektualnej Ukrainy, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Znaków Towarowych (INTA), INTA do walki z fałszowaniem, American Association of Własności Intelektualnej (AIPLA), Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI), American Bar Association (ABA), Stowarzyszenia Prawników Ukrainy i Federacji rzeczoznawców biznesu i własności intelektualnej (FOBIV).

​IPStyle oferuje usługi prawne w celu ochrony praw własności intelektualnej w wielu dziedzinach. Wśród nich:

 • farmacja i medycyna;
 • przemysł lekki;
 • przemysł tytoniowy i alkoholowy;
 • handel detaliczny;
 • przemysł przetwórstwa żywności;
 • przemysł ładunków;
 • biznes internetowy;
 • przemysł rolny;
 • energetyka, ropa naftowa i gaz;
 • IT, telekomunikacja i media;
 • instytucje finansowe;
 • przemysł lotniczy;
 • inni.