Polish desk


Nowadays Poland is one of the key economic partners of Ukraine. Understanding the importance of relations between our countries, IPStyle decided to open new practice which will help to deepen cooperation between Poland and Ukraine.

Committed to help our Polish speaking clients to represent business in Poland and Ukraine IPStyle has created a specialised Polish Desk. In our team we have a lawyer with advanced level of Polish language who provides a top legal expertise and advice to Polish speaking clients.

The high level of Polish language allows us to detect the difference between the Polish and Ukrainian legislation, explain it to our clients and help to choose the most appropriate strategy. We also conduct correspondence and business documentation in Polish. Moreover, our Patent Translation Department provides clients with best quality translation of patent documentation in Polish language and vise versa.

The lawyers of the firm advise Polish-speaking clients on various matters linked with Ukraine, and other CIS countries. This includes Trademark Services which includes Registration as well as legal protection of Right’s Infringment and Patent Services. Our Patent Services include conducting Patent Searches and Patenting in Ukraine; as well as in Russian Federation, Belarus, Kazakhstan.

Also, we offer legal advice to local clients who are wishing to open business in Poland and need consultation concerning IP matters. We understand practicalities of doing business in this region and have good relations with patent offices and technical specialists in Poland.
Expertise
Mariya Shymanovych Mariya Shymanovych
Lawyer

pl@ipstyle.net
+380 (44) 393 40 12
Services
  • Trademarks
  • Copyright
  • Inventions, Utility Models
  • Industrial designs
  • Domain names

Obecnie Polska jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Ukrainy. Rozumiejąc znaczenie partnerstwa między naszymi krajami, IPStyle postanowiła otworzyć nową praktykę, która pomoże pogłębić współpracę między Polską a Ukrainą.

Wysoki poziom znajomości języka polskiego pozwala nam zrozumieć różnicę między ukraińskim a polskim ustawodawstwem i wyjaśnić ją naszym klientom oraz wybrać najbardziej odpowiednią strategię. Prowadzimy także korespondencję i dokumentację biznesową w języku polskim. Ponadto, nasz Dział Patentowy zapewnia klientom wysokiej jakości tłumaczenia dokumentacji patentowej na język polski i odwrotnie.

Nasi prawnicy zapewniają pomoc prawną polskim klientom w różnych kwestiach związanych z Ukrainą i innymi państwami WNP. Są to usługi dotyczące znaków towarowych, w tym ich rejestracji, ochrony prawnej, a także usługi dotyczące patentów. Nasze usługi obejmują przeszukiwanie baz danych i patentowanie wynalazków na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, Kazachstanie.

Świadczymy również pomoc prawną dla klientów, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą w Polsce i potrzebują porady w sprawach własności intelektualnej. Rozumiemy specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej w tym regionie i mamy kontakt z firmami patentowymi i specjalistami technicznymi w Polsce.

Expertise
Maria Szymanovicz Maria Szymanovicz
Prawnik

pl@ipstyle.net
+380 (44) 393 40 12
Usługi
  • Znaki towarowe
  • Prawo autorskie
  • Wynalazki, wzory użytkowe
  • Wzory przemysłowe
  • Nazwy domen